مرکز آموزش اولین دیتا

نحوه غیرفعال کردن Network Manager در Centos 7

0

در صورتیکه در حین نصب سی پنل با پیغام :

NetworkManager is installed and running, or
cPanel does not support NetworkManager enabled
Please consult your system documentation to
remove NetworkManager, replacing it with the network.service

مواجه شدید یا در هر صورت نیاز به غیرفعال کردن Network manager و جایگزینی آن با network service داشتید

۱- ابتدا Network Manager را غیرفعال می کنیم.

( اگر CentOS 6, CloudLinux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL), or Amazon Linux هست دو دستور زیر )

service NetworkManager stop
chkconfig NetworkManager off

( اگر CentOS 7, CloudLinux 7, or RHEL 7… هست دو دستور زیر )

systemctl stop NetworkManager.service
systemctl disable NetworkManager.service

۲ – وارد مسیر زیر شوید.

cd /etc/sysconfig/network-scripts

۳ – یک فایل با اسم ifcfg-XXXXX هست ( به جای XXXXX یک عدد هست ) ، آنرا با یک ویرایشگر باز کنید.

۴ – دو عبارت زیر را در انتهای آن درج کنید.

NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=yes

۵- نتورک را ریستارت کنید.

( اگر CentOS 6, CloudLinux 6, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL), or Amazon Linux هست دو دستور زیر )

chkconfig network on
service network start

( اگر CentOS 7, CloudLinux 7, or RHEL 7… هست دو دستور زیر )

systemctl enable network.service
systemctl start network.service

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .