مرکز آموزش اولین دیتا
مرور دسته بندی ها

رسانه تصویری

Ted

آدام سویج : نامه عاشقانه‌ام به کازپلی

آدام سویج سازننده و تجربه‌گراست و از لباسهای مخصوص برای افزودن طنز، رنگ و شفافیت به داستانهایی که می‌گوید استفاده می‌کند. در بازگویی عشق دیرینه‌اش به جامه‌پوشی-- کلاه خود فضایی دوران کودکی‌اش که از سطل نگهداری بستنی ساخته شده تا لباس شخصیت بدون چهره که در کامیک کان پوشید-- سویج، دنیای کازپلی و مفهومی که آن برای جامعه اش میافریند را توضیح می‌دهد:«ما با چیز مهمی که در درون ما هست ارتباط برقرار می‌کنیم. با این لباسها خود را برای یکدیگر آشکار می‌کنیم.»