مرکز آموزش اولین دیتا
مرور دسته بندی ها

Ted

جرارد رایل : چگونه روزنامه‌نگارانِ اسناد پاناما موجب بزرگترین رخنه اطلاعاتی تاریخ شدند

جرارد رایل تیم بین المللی ای که اسناد پاناما را فاش کرد رهبری کرده است. درز یازده و نیم میلیون سند از چهل سال فعالیت شکرت حقوقی پانامایی که نگاهی به روش ها و وسعت فرار مالیاتی توسط شرکت های که بنام پناهگاه دور از ساحل شناخته می شوند دارد.…

آدام سویج : نامه عاشقانه‌ام به کازپلی

آدام سویج سازننده و تجربه‌گراست و از لباسهای مخصوص برای افزودن طنز، رنگ و شفافیت به داستانهایی که می‌گوید استفاده می‌کند. در بازگویی عشق دیرینه‌اش به جامه‌پوشی-- کلاه خود فضایی دوران کودکی‌اش که از سطل نگهداری بستنی ساخته شده تا لباس…