مرکز آموزش اولین دیتا

توابع پیوست‌ ها

0

در این قسمت تمامی توابع مربوط به پیوست‌ها در وردپرس را شرح می‌دهیم. پیوست ها در وردپرس عبارت است از: تصاویر، ویدئوها، صداها و …

آدرس صفحه‌ی فایل پیوست شده

<?php get_attachment_link(id); ?>

این تابع آدرس صفحه فایل پیوست شده را بر می گرداند.

 • مقدار id حتما باید عدد صحیح باشد. (آیدی تصویر پیوست شده)

شرط موجود بودن فایل پیوست شده

<?php is_attachment(); ?>

این تابع شرطی بررسی می کند که آیا صفحه ای که کاربر در حال مشاهده است صفحه یک فایل پیوست شده است یا نه. فایل هایی که با استفاده از آپلودر موجود در صفحه ویرایش نوشته بارگذاری شده باشند، پیوست حساب می شوند. پیوست ها می توانند در صفحه ای مخصوص به خود نمایش داده شوند. این یک تابع بولی است که خروجی آن True (بله) یا False (خیر) است.


لینک فایل پیوست شده

<?php the_attachment_link(id, fullsize, permalink); ?>
خروجی تابع یک لینک به فایل پیوست است.
 • مقدار id حتما باید عدد صحیح باشد. وارد کردن آن اختیاری ست. به صورت پیش فرض آیدی نوشته‌ ی فعلی را نمایش می دهد.
 • مقدار fullsize حتما باید بولی باشد. مقدار پیش فرض False میباشد. اگر روی True تنظیم شود، عکس پیوست شده در اندازه اصلی نمایش خواهد یافت و اگر روی False تنظیم شود، تصویر بندانگشتی عکس نمایش داده می شود. اگر روی Flase تنظیم شده باشد و تصویر بندانگشتی پیدا نشود، عکس در اندازه اصلی نمایش می یابد.
 • مقدار permalink حتما باید بولی باشد. مقدار پیش فرض False میباشد. اگر روی True تنظیم شود لینک به صفحه‌ ی پیوست نمایش داده میشود. و اگر روی False تنظیم شود لینک مستقیم به فایل پیوست شده نمایش داده میشود.

فایل پیوست شده عکس است یا خیر؟

<?php wp_attachment_is_image($post_id); ?>

این تابع مشخص می کند که فایل پیوست شده عکس است یا خیر. اگر پیوست عکس باشد True و اگر نباشد False برگردانده می شود.

 • مقدار id حتما باید عدد صحیح باشد. آیدی شماره نوشته است.

تصویر فایل پیوست شده به صورت HTML

<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, $size, $icon); ?>
 • مقدار attachment_id باید عدد صحیح باشد. آیدی فایل پیوست شده ی مورد نظر. معمولا وارد کردن این پارامتر لازم است. اما اگر این دستور را درون یک حلقه پیوست (مثلا در صفحه پیوست) استفاده می کنید نیازی به وارد کردن این پارامتر نیست.
 • مقدار size حتما باید رشته باشد. مقدار پیش فرض این آرایه Thumbnail (اندازه کوچک) است. اندازه تصویری که برای یک پیوست نمایش داده می شود. به دو صورت می توان این پارامتر را مقدار دهی کرد:
  • یک) کلمات کلیدی (رشته) که عبارتند از thumbnail (بندانگشتی)، medium (متوسط)، large (بزرگ) و Full (اندازه اصلی)
  • دو) یک آرایه دو عنصری که عنصر اول نماینده عرض و عنصر دوم نماینده ارتفاع بر حسب پیکسل می باشد. مثال: array(32,32) همانند نسخه ۲٫۵ وردپرس، این پارامتر تأثیری در اندازه آیکن های نماینده نوع فایل ندارد. استفاده از این پارامتر اختیاری است.
 • مقدار icon حتما باید بولی باشد. مقدار پیش فرض False است. این گزینه اختیاری است. با استفاده از این مورد میتوانید یک آیکون برای پیوست مورد نظر انتخاب کنید.

عکس نماینده ی فایل پیوست

<?php wp_get_attachment_image_src($attachment_id, $size, $icon); ?>

عکس نماینده ی فایل پیوست را در صورت وجود بر می گرداند. در غیر این صورت، مقدار بازگشتی False خواهد بود. مقادیر مانند مورد قبلی است.


نمایش اطلاعات فایل پیوست شده

<?php wp_get_attachment_metadata($post_id, $unfiltered) ?>
 • مقدار post_id حتما باید عدد صحیح باشد. آیدی پیوست مورد نظر است. وارد کردن این گزینه اجباری ست.
 • مقدار unfiltered حتما باید بولی باشد. مقدار پیش فرض False است. اگر مقدار آن True باشد، فیلترها اعمال نخواهند شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .