مرکز آموزش اولین دیتا

آموزش نصب SpamAssassin در دایرکت ادمین

0

SpamAssassin یک ابزار بسیار خوب برای کنترل ، جلوگیری و مقابله با هرزنامه ها بوده و جزو بهترین ابزارهای موجود در این زمینه است. این ابزار قابلیت نظارت و هماهنگی با وب سرور را دارد و در مورد جلوگیری از ارسال ایمیل های بدون صاحب بسیار خوب عمل می کند. SpamAssassin برای عملکرد صحیح نیاز به perl دارد و نصب و فعالسازی آن در کنترل پنل دایرکت ادمین متفاوت و نسبتا سخت است. برای فعالسازی SpamAssassin در دایرکت ادمین بصورت زیر عمل کنید.

در این آموزش نصب SpamAssassin با CustomBuild 2.0 انجام شده است.

نحوه فعالسازی SpamAssassin در CustomBuild های نسخه پایین تر کمی متفاوت و طولانی تر است و باید طبق آموزش خاص خود اقدام شود.

دستور زیر را برای نصب ملزومات پرل در ssh وارد کنید.

yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog

برای Custombuild2 دستورات زیر را وارد کنید.

پست های مرتبط
./build update
./build set eximconf yes
./build set eximconf_release 4.4
./build set blockcracking yes
./build set easy_spam_fighter yes
./build set spamassassin yes
./build update
./build exim_conf
./build set exim yes
./build exim
./build spamassassin

برای Custombuild1.2 بصورت زیر عمل کنید.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set spamassassin yes
./build spamassassin

سپس در فایل exim.conf خط زیر را از حالت comment# خارج کنید.

.include_if_exists /etc/exim.spamassassin.conf

فایل زیر را دانلود نمایید.

wget -O /etc/exim.spamassassin.conf http://files.directadmin.com/services/exim.spamassassin.conf

و در نهایت سرویس exim را restart کنید.

/etc/init.d/exim restart

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .