مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

آموزش جلوگیری و مقالبه با حملات بروت فورس وردپرس

آموزش جلوگیری و مقابله با حملات بروت فورس وردپرس

brute force یکی از این راه‌هایی است که همواره هکرهابرای نفود در سایت‌ها از آن استفاده می کنند. که با استفاده از این روش هکر سعی میکند با حملات پی در پی در سایت وارد شود. این نوع حملات در وردپرس هم راه پیدا کردند که با همین نام حملات brute…