مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

آموزش راهکار حل خطای “آیا مطمئنید میخواهید این کار را انجام دهید؟ ” در وردپرس

آموزش راهکار حل خطای “آیا مطمئنید میخواهید این کار را انجام دهید؟ ” در وردپرس

آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟ یکی از خطاهای وردپرس می باشد که در پیشخوان وردپرس با آن مواجه می شوید. این خطا به دلیل ایجاد مشکل در انجام هر کاری در پیشخوان وردپرس پیش می آید که به دلیل مشخص نبودن دلیل خطا یکی از خطاهایی می…