مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

آموزش روش خروجی گرفتن از ایمیل کاربران در وردپرس

آموزش روش خروجی گرفتن از ایمیل کاربران در وردپرس

برای ارسال خبرنامه در وردپرس ابتدا باید از ایمیل کاربران خروجی بگیریم برای اینکه از ایمیل کاربرانی که سایتمان را که در نوشته‌های ما اقدام به ارسال دیدگاه کردند را استخراج کنیم وسپس  با استفاده از این ایمیل‌ها اقدام به ارسال خبرنامه در…