مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

آموزش نحوه انتقال فرم تماس ۷ به گرویتی فرم

آموزش نحوه انتقال فرم تماس ۷ به گرویتی فرم

انتقال از فرم تماس ۷ به گرویتی فرم یکی از قابلیت‌هایی است که برای شروع به استفاده از افزونه گرویتی فرم به آن نیاز دارید. معمولا پس از یک جستجوی ساده برای ساخت فرم تماس در هر سایتی به نتجه استفاده از این فرم ساز می رسیم و از طرف دیگر چون…