مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

آموزش نحوه رفع خطای Avoid bad requests در GTmetrix

آموزش نحوه رفع خطای Avoid bad requests در GTmetrix

Avoid bad requests یکی از خطاهای رایجی می باشد که در تست سرعت سایت با استفاده از GTmetrix با آن مواجه خواهیم شد. این خطا از نوع خطاهای محتوایی است که به دلیل درخواست اشتباه از سمت مرورگر ایجاد میشود و برای همین در GTmetrix با مشکل Avoid bad…