مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

اضافه

آموزش افزودن جستجوی گوگل به سایت وردپرس

افزودن جستجوی گوگل به سایت وردپرس یکی از امکانات سایت وردپرسی می باشد که با استفاده از آن به جای اینکه از جستجوی وردپرس استفاده کنید امکان جستجو در وردپرس را با استفاده از موتور جستجوی گوگل را فراهم کنید تا با استفاده از آن جستجوی بهتری در…