مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

اکسپورت

آموزش نحوه خروجی گرفتن و اکسپورت از فایل sql. از طریق phpmyadmin در هاست‎

Export دیتابیس همانند تهیه Dump از دیتابیس می باشد که یک نوع بکاپ گیری نیز محسوب می شود و شما با تهیه خروجی از دیتابیستان می توانید یک نسخه ی کامل از آن را در سیستم کامپیوترتان نگهداری کنید و در مواقع ضروری با استفاده از عملیات import آن را…