مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

برترین سایت های خارجی با وردپرس

برترین سایت های خارجی با وردپرس

مطمئنا همانطوری که در مقاله معرفی برترین سایت‌های ایرانی گفته شد وبا مطالعه آن، می توان وردپرس را به عنوان برترین سایت ساز در جهان معرفی کرد، چرا که محبوبیت وردپرس و استفاده کنندگان آن یعنی، بیش از ۶۸ درصد سایت‌هایی که وردپرس را به عنوان…