مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

ترافیک اینترنت چیست

نحوه نیم بها کردن ترافیک سایت ها و آموزش کامل

حال بر اساس نوع فعالیت خود که می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید تا به مرحله وارد کردن اطلاعات هدایت شوید. در این مرحله مشابه تصویر زیر باید اطلاعات شخصی، آدرس سایت، درخواست کتبی و اطلاعات مربوط به شرکت(در…