مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

ثبت دامنه استرالیا

قوانین ثبت دامنه استرالیا .AU

دامنه استرالیا(.au) :دامنه .AU فقط برای ثبت نام شرکت های استرالیا یا شرکت های موجود در استرالیا امکانپذیر است. تمامی اطلاعات و آدرس باید برای کشور استرالیا باشد. باید یکی از اطلاعات مربوط به شرکت که در زیر مطرح شده است را ارسال…