مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

جدید

دلایل عدم اتصال افزودن دامنه جدید به هاست

دلایل عدم اتصال دامنه به هاست انگشت شمارمی باشد  که ممکن است از اختصاص دادن یک دامنه به حساب کاربری یا افزودن دامنه ی جدید به هاست از طریق بخش مدیریت دامنه جلوگیری نماید. اولین دلیلی که یک دامنه نمی تواند به هاست اتصال پیدا کند این است که…