مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

دستورات لینوکس در ترمینال

نحوه مخفف کردن دستورات لینوکس

حتماً شما علاقه‌مندان لینوکسی گاهاً از تایپ دستورات بلند و طولانی که ممکن است هر زمان با اشتباه تایپی همراه شود برخورد داشته‌اید و نیاز داشته باشید که این دستورات در قالب یک Alias یا همان دستورات مخفف قرار داده تا وارد کردن یک دستو چند حرفی…