مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

لودینگ

آموزش قراردادن صفحه لودینگ وبارگزاری در سایت وردپرس

ساخت صفحه لودینگ وبارگزاری در سایت وردپرس یکی از راه حلهایی می باشد تا با استفاده از آن باعث عدم ترک کاربر در بعضی مواقع که سرعت باگذاری سایت بسیار طول میکشد و هیچ راه حلی برای جلوگیری از این مشکل پیدا نمیکنیم می باشد.برای ایجاد صفحه لودینگ…