مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

مناسب

انتخاب نام دامنه مناسب

انتخاب یک دامنه ی مناسب کار کوچکی نیست. انتخاب درست دامنه می تواند اثر مثبت داشته باشد و انتخاب اشتباه نام دامنه می تواند کسب و کار شما را به گوشه ای کم جمعیت از دنیای دیجیتال منتقل کند.مهم است نام دامنه ی شما در سطح وب به راحتی یافته شود.…