مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

Avoid

آموزش نحوه رفع خطای Avoid CSS @import در GTmetrix

در زمان تست سرعت سایت با GTmetrix امکان دارد با خطای  Avoid CSS @import مواجه شوید .اگر شما سعی کنید از ایمپورت کردن یک فایل در فایل‌های دیگر به این شیوه دوری کنید و از روش استاندارد استفاده کنید در واقع Avoid CSS @import خطا نمی باشد. در…

آموزش نحوه رفع خطای Avoid bad requests در GTmetrix

Avoid bad requests یکی از خطاهای رایجی می باشد که در تست سرعت سایت با استفاده از GTmetrix با آن مواجه خواهیم شد. این خطا از نوع خطاهای محتوایی است که به دلیل درخواست اشتباه از سمت مرورگر ایجاد میشود و برای همین در GTmetrix با مشکل Avoid bad…