مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

BYOD چیست؟

BYOD چیست و چه اهمیتی دارد؟

BYOD چیست؟ با توجه به تلاش بخش‌های فناوری اطلاعات (IT) سازمان‌ها برای همگام ماندن با تغییرات سالیانه تکنولوژی، کارمندان کمپانی‌ها هم روزبه‌روز بیشتر خواستار استفاده از دستگاه‌های شخصی خودشان برای دسترسی به اطلاعات شرکتی هستند. این فرایند…