مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

HTML

آموزش نحوه رفع خطای Minify HTML در gtmetrix

خطای Avoid bad requests در GTmetrix که در بیشتر موارد جزء خطاهایی می باشد که در اکثر تست هایی که برای بررسی سرعت سایت انجام میگیرد به وجود می آید و در مقاله قبل به آموزش نحوه رفع و خطایابی آن پرداختیم. آکادمی اولین دیتا در این مقاله به…