مرکز آموزش اولین دیتا
مرور برچسب

UTM

UTM مخفف چیست؟ آموزش نحوه ساختن لینک دارای UTM

UTM بهترین گزینه ای است که به سادگی توسط آن میتوانیم آمار هریک ازکلیک ها و یا بازدید هایی که سایت ما از سوی هر یک از تبلیغاتی که ما در سایتها ، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل مارکتینگ و… کردیم را زیر نظر بگیریم .برای مثال برای اینکه بدانیم کمپینی…