مرکز آموزش اولین دیتا

استفاده از زبان فارسی در عنوان پاسخ آماده در دایرکت ادمین

0

کنترپنل DirectAdmin بصورت پیش‌فرض، از encoding در عنوان پاسخ‌های آماده پشتیبانی نمی‌کنند، جهت فعال کردن آن، مراحل زیر را طی نمایید:

ابتدا به مسیر زیر رفته :

پست های مرتبط
 /etc/exim.conf

حال کد زیر را به بخش uservacation و userautoreply اضافه نمایید :

headers = Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

یکی از دو کد زیر را انتخاب و به فایل اضافه نمایید :

subject = "${if def:h_Subject: {Autoreply: \"${escape:${length_50:$rh_Subject:}}\"} {Autoreply Message}}"
subject = ${if def:h_subject: \
{Autoreply: ${rfc2047:${quote:${escape:${length_60:$h_subject:}} }} }\
{Autoreply Message} \

همچنین می‌توانید از $rh_Subject به جای $h_Subject استفاده نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .